Aktuálny čas: 02:03:01; Utorok 22.októbra 2019

Úvod

Úvod

Obec Lipové sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Komárno v Nitrianskom kraji, neďaleko hlavnej cesty z Komárna do Bratislavy. Obec leží na rovine Žitného ostrova v plytkej nížine s nadmorskou výškou od 105 do 109 m n. m..

Má odlesnený rovinný chotár (1058 ha), ktorý z geologického hľadiska tvoria štrky a piesky kolárovskej formácie s vrstvami riečnych, dunajských uloženín. Má lužné a nivné, miestami zasolené pôdy. Nachádza sa neďaleko jazera Zsemlékes, a je porastený hlavne kultúrnymi plodinami a malými pozostatkami lužných lesov.

Chotár s prekrásnou scenériou, pretkávaný kanálmi, je vhodným prostredím pre vidiecku turistiku.fotografia kostola

Kontaktné údaje:

Obec Lipové
Lipové 59
946 14 Zemianska Olča
IČO: 00306541
DIČ: 2021014787

Telefón:

E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

+421 35 7796184
+421 917 196314
obec@lipove.sk
22622-142/0200
SK35 0200 0000 0000 2262 2142

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 14:30

Obecný úrad Lipové:

Starosta:

Zamestnanci:

Dáša Kovácsová (nezávislá), +421 917 196314, starosta@lipove.sk

Ján Belan (vedúci referent)
Richard Nagy (hlavný kontrolór obce)

Spoločný stavebný úrad v Zemianskej Olči:

Zamestnanci:

Ing. Silvester Vida (odborný referent spoločného stavebného úradu)

Demografia:

Počet obyvateľov k 31.12.2018
z toho:   muži
             ženy

141
76
65

Priemerný vek k 31.12.2018

42,96 rokov

Vývoj obyvateľstva za posledných 17 rokov:
2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Počet obyvateľov k 01.01 191 181 175 171 163 178 167 166 159 156 147 143 141 137 138 139
Narodení: 2 0 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 2
Prisťahovaní: 1 4 4 1 16 0 0 2 0 2 4 0 1 4 4 3
Zomrelí: 6 4 5 5 2 3 0 2 3 8 2 2 3 2 4 2
Odhlásení: 7 6 5 5 2 8 2 7 2 4 6 0 3 3 1 1
Počet obyvateľov k 31.12 181 175 171 163 178 167 166 159 156 147 143 141 137 138 139 141
Tendencia: -10 -6 -4 -8 +15 -11 -1 -7 -3 -9 -4 -2 -4 +1 +1 +2