Aktuálny čas: 13:27:47; Sobota 23.marca 2019
nadpis s erbom

Lipové-home

Introduction

Obec Lipové sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Komárno v Nitrianskom kraji, neďaleko hlavnej cesty z Komárna do Bratislavy. Obec leží na rovine Žitného ostrova v plytkej nížine s nadmorskou výškou od 105 do 109 m n. m..

Má odlesnený rovinný chotár (1058 ha), ktorý z geologického hľadiska tvoria štrky a piesky kolárovskej formácie s vrstvami riečnych, dunajských uloženín. Má lužné a nivné, miestami zasolené pôdy. Nachádza sa neďaleko jazera Zsemlékes, a je porastený hlavne kultúrnymi plodinami a malými pozostatkami lužných lesov.

Chotár s prekrásnou scenériou, pretkávaný kanálmi, je vhodným prostredím pre vidiecku turistiku.fotografia kostola

Kontaktné údaje:

Obec Lipové
Lipové 59
946 14 Zemianska Olča
IČO: 00306541
DIČ: 2021014787

Telefón:

E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
Electronic mailbox on the CGP:

+421 35 7796184
+421 917 186314
obec@lipove.sk

22622-142/0200
SK35 0200 0000 0000 2262 2142
Central Government Portal

Office hours:

Monday to Friday

08:00 - 12:00 , 12:30 - 14:30

Obecný úrad Lipové:

Starosta:

Zamestnanci:

Dáša Kovácsová (nezávislá), +421 917 196314,

Ján Belan (vedúci referent)
Richard Nagy (hlavný kontrolór obce)

Spoločný stavebný úrad v Zemianskej Olči:

Zamestnanci:

Ing. Zuzana Szajkó (odborná referentka spoločného stavebného úradu)

Demografia: