Aktuálny čas: 07:33:19; Sobota 15.augusta 2020

Oslava jesene 2015 2. fotografia z podujatia "Oslava jesene"
Výstava úrody z lipovských záhrad a jej majitelia.