Aktuálny čas: 07:54:32; Štvrtok 14.novembra 2019

Oslava jesene 2015 2. fotografia z podujatia "Oslava jesene"
Výstava úrody z lipovských záhrad a jej majitelia.