Aktuálny čas: 07:31:25; Štvrtok 9.apríla 2020

Oslava jesene 2015 2. fotografia z podujatia "Oslava jesene"
Výstava úrody z lipovských záhrad a jej majitelia.