Aktuálny čas: 00:15:33; Štvrtok 22.októbra 2020

Oslava jesene 2015 2. fotografia z podujatia "Oslava jesene"
Výstava úrody z lipovských záhrad a jej majitelia.