Aktuálny čas: 00:39:36; Piatok 10.apríla 2020

Fašiangovica 2017
fotografia zo Sväto-Jánskej noci 2019
5. fotografia zo Sväto-Jánskej noci 2019