Aktuálny čas: 00:54:38; Piatok 28.februára 2020

Zahájenie dovozu chleba
fotografia zo zahájenia dovozu chleba
1. fotografia zo zahájenia dovozu chleba