Aktuálny čas: 00:49:18; Pondelok 6.júla 2020

Zahájenie dovozu chleba
fotografia zo zahájenia dovozu chleba
2. fotografia zo zahájenia dovozu chleba