Aktuálny čas: 02:52:43; Nedeľa 26.januára 2020

Zahájenie dovozu chleba
fotografia zo zahájenia dovozu chleba
2. fotografia zo zahájenia dovozu chleba