Aktuálny čas: 19:50:37; Streda 8.apríla 2020

Zahájenie dovozu chleba
fotografia zo zahájenia dovozu chleba
2. fotografia zo zahájenia dovozu chleba