Aktuálny čas: 06:32:48; Piatok 28.februára 2020

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.