Aktuálny čas: 05:35:33; Piatok 28.februára 2020

Lipovská hodová slávnosť 3. fotografia z výletu na hrad Beckov
Vstup na hrad