Aktuálny čas: 05:36:38; Piatok 28.februára 2020

Lipovská hodová slávnosť 4. fotografia z výletu na hrad Beckov
Na dolnom nádvorí hradu. V pozadí obec Beckov