Aktuálny čas: 00:03:36; Pondelok 18.novembra 2019

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka