Aktuálny čas: 06:47:56; Štvrtok 14.novembra 2019

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka