Aktuálny čas: 22:06:41; Sobota 24.októbra 2020

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka