Aktuálny čas: 01:56:07; Štvrtok 27.februára 2020

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka