Aktuálny čas: 12:10:20; Utorok 25.februára 2020

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka