Aktuálny čas: 23:10:55; Streda 1.apríla 2020

Lipovská hodová slávnosť 4. fotografia z výletu na hrad Beckov
Na dolnom nádvorí hradu. V pozadí obec Beckov