Aktuálny čas: 02:02:56; Utorok 22.októbra 2019

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka