Aktuálny čas: 10:17:07; Sobota 11.júla 2020

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka