Aktuálny čas: 04:21:40; Štvrtok 12.decembra 2019

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka