Aktuálny čas: 07:20:23; Streda 17.júla 2019
nadpis s erbom

Lipovská hodová slávnosť 2. fotografia z výletu na hrad Beckov