Aktuálny čas: 19:20:48; Štvrtok 20.júna 2019
nadpis s erbom

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika  (počet dokumentov: 3)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Mzdy a personalistika4/2012Pracovný poriadok obce Lipové27.12.201201.01.201301.01.201329.02.201650-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika3/2012Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Lipové27.12.201201.01.201301.01.2013-50-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika3/2011Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií 19.09.201119.09.201101.10.201127.06.201718-05/2011ikona súboru vo formáte PDF