Aktuálny čas: 02:11:43; Utorok 22.októbra 2019

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce  (počet dokumentov: 24)
Typ Číslo Názov Dátum Uznesenie Súbor
schválenia zverejnenia účinnosti ostatnej
úpravy
Hospodárenie obce768/2019-001Správa audítora za rok 201809.10.201910.10.201909.10.2019-27-04/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2019Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 201909.10.201910.10.201909.10.2019-28-04/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce658/2019-003Výročná správa obce Lipové za rok 201828.06.201928.06.201928.06.2019-21-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce657/2019-003Záverečný účet obce Lipové za rok 2018 (riadna závierka)28.06.201928.06.201928.06.2019-21-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2018!!UPRAVENÝ!! Rozpočet obce Lipové na rok 201908.12.201812.12.201801.01.201909.10.201910 - 01/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2018Správa audítora za rok 2017 26.10.201827.10.201826.10.2018-107-21/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce619/2018-001Záverečný účet obce Lipové za rok 2017 (riadna závierka)28.06.201813.06.201828.06.2018-96-18/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce620/2018-001Výročná správa obce Lipové za rok 201728.06.201813.06.201828.06.2018-96-18/2018ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Správa audítora za rok 201611.12.201712.12.201711.12.2017-84-16/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Výročná správa obce Lipové za rok 201627.06.201708.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Záverečný účet obce Lipové za rok 2016 (riadna závierka)27.06.201707.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Správa audítora za rok 201513.12.201614.12.201613.12.2016-61 – 11/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Výročná správa obce Lipové za rok 201513.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Záverečný účet obce Lipové za rok 2015 (riadna závierka)13.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2015Záverečný účet obce Lipové za rok 2014 (riadna závierka)29.06.201529.06.201529.06.2015-16-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2015Výročná správa obce Lipové za rok 201429.06.201529.06.201529.06.2015-16–04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2014Záverečný účet obce Lipové za rok 2013 (riadna závierka)27.06.201427.06.201427.06.2014-87-18/2014ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2014Výročná správa obce Lipové za rok 201327.06.201427.06.201427.06.2014-87-18/2014ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2013Záverečný účet obce Lipové za rok 2012 (riadna závierka)28.10.201328.10.201328.10.2013-63-14/2013ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2013Výročná správa obce Lipové za rok 201228.10.201328.10.201328.10.2013-63-14/2013ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2012Záverečný účet obce Lipové za rok 2011 (riadna závierka)06.07.201206.07.201206.07.2012-33-08/2012ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2012Výročná správa obce Lipové za rok 201106.07.201206.07.201206.07.2012-33-08/2012ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2011Záverečný účet obce Lipové za rok 2010 (riadna závierka)19.09.201119.09.201119.09.2011-13-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2011Výročná správa obce Lipové za rok 201019.09.201119.09.201119.09.2011-13-05/2011ikona súboru vo formáte PDF