Aktuálny čas: 19:50:42; Utorok 22.októbra 2019

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Zmluva o nájme pôdy PD-Sokolce
Typzmluva
NázovZmluva o nájme pôdy PD-Sokolce
Číslo zmluvy0778/2018-001
PredmetPrenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností v celkovej identifikovanej výmere 23,2097ha a prenecháva ich dňom 01.11.2018 do užívania nájomcu na dobu neurčitú za dohodnuté ročné nájomné 130,- /ha s tým, že nájomné možno upraviť.
Suma *-3017,26 €
Jednotka cenyrok
Dátum uzavretia 31.10.2018
Dátum zverejnenia30.11.2018
Meno zmluvnej stranyPoľnohospodárske družstvo Sokolce
Adresa zmluvnej stranyRoľnícka č.64, 946 17 Sokolce
IČO zmluvnej strany00193267
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH