Aktuálny čas: 19:48:50; Streda 8.apríla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Typzmluva
NázovOchrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Číslo zmluvy0706/2019-005
PredmetPredmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Suma *144,00 €
Jednotka cenyrok
Dátum uzavretia 15.08.2019
Dátum zverejnenia15.08.2019
Meno zmluvnej stranyosobnyudaj.sk, s.r.o.
Adresa zmluvnej stranyGarbiarska 5, 040 01 Košice
IČO zmluvnej strany50528041
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH