Aktuálny čas: 14:35:34; Streda 8.apríla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Predaj pozemkov A.Cserepesovej
Typzmluva
NázovPredaj pozemkov A.Cserepesovej
Číslo zmluvyOcÚ Li 0010/2020-003 Ko
PredmetObec Lipové predáva nehnuteľnosti bližšie špecifikované v článku 2 tejto zmluvy kupujúcej, ktorá predmet prevodu kupuje a nadobúda do výlučného vlastníctva v rozsahu 1/1 k celku.
Suma *1596,00 €
Dátum uzavretia 07.01.2020
Dátum zverejnenia07.01.2020
Meno zmluvnej stranyAngelika Cserepesová, rod. Szászová
Adresa zmluvnej stranyJúliusa Lőrincza 2135/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO zmluvnej strany
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH