Aktuálny čas: 07:36:43; Utorok 20.októbra 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Kúpno-predajná zmluva: Kovács - pôda
Typzmluva
NázovKúpno-predajná zmluva: Kovács - pôda
Číslo zmluvyOcÚ Li 0153/2020-005 Ko
PredmetPredmetom prevodu podľa tejto zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Lipové: pozemok - parcela registra „C“ KN Č. 640/160, záhrada vo výmere 57 m2.
Suma *-114,00 €
Dátum uzavretia 24.05.2020
Dátum zverejnenia25.05.2020
Meno zmluvnej stranyMilan Kovács, rod. Kovács
Adresa zmluvnej stranyCyprichova 2475/12, 831 54 Bratislava - Rača
IČO zmluvnej strany
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH