Aktuálny čas: 08:23:26; Utorok 20.októbra 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Zmluva o nájme nebytových priestorov
Typzmluva
NázovZmluva o nájme nebytových priestorov
Číslo zmluvyOcÚ Li 0771/2020-001 Ko
PredmetZmluva č. OcÚ Li 0771/2020-001 Ko o nájme nebytových priestorov - Eva Tóthová: nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na účely usporiadania svadby. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26.09.2020 do 26.09.2020.
Suma *-20,00 €
Jednotka cenydeň
Dátum uzavretia 24.09.2020
Dátum zverejnenia24.09.2020
Meno zmluvnej stranyEva Tóthová
Adresa zmluvnej stranyLipové 94, 946 14 Zemianska Olča
IČO zmluvnej strany
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH