Aktuálny čas: 14:15:47; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Typzmluva
NázovZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Číslo zmluvy0285/2014-000
PredmetZmluva o buducej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Obce Zemianska Olča ako budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia kanalizačného potrubia vrátane verejnej časti kanalizačných prípojok a šácht na potrubí podľa porealizačného geometrického plánu na pozemkoch vo vlastníctve Obce Lipové, ako budúceho povinného z vecného bremena v k.ú. Lipové a to na parcelách KNC 727/1 až /4 a KNC 730/1
Suma *0,00 €
Dátum uzavretia 16.04.2014
Dátum zverejnenia16.04.2014
Meno zmluvnej stranyObec Zemianska Olča
Adresa zmluvnej stranyHlavná 583/26, 946 14 Zemianska Olča, zastúpená starostom obce Gustávom Magyaricsom
IČO zmluvnej strany306720
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostom obce - Jozef Pastír (trvale bytom 94614 Lipové č.d.8)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH