Aktuálny čas: 03:54:39; Pondelok 13.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1413500009-PVO
Typzmluva
NázovZmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1413500009-PVO
Číslo zmluvy0772/2014-000
PredmetPredmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizácii preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve Vlastníka (ďalej len "preložka“). Rozsah preložky a jej presné vymedzenie je uvedené v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu č. l tejto Zmluvy.
Suma *0,00 €
Dátum uzavretia 08.07.2014
Dátum zverejnenia08.07.2014
Meno zmluvnej stranyZápadoslovenská distribučná, a.s.
Adresa zmluvnej stranyČulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO zmluvnej strany36361518
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostom obce - Jozef Pastír (trvale bytom 94614 Lipové č.d.8)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH