Aktuálny čas: 14:47:29; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Zmluva o audítorskom overení
Typzmluva
NázovZmluva o audítorskom overení
Číslo zmluvy0607/2013-000
PredmetPredmetom tejto zmluvy je záväzok Vykonávateľa vykonať nestranne audit a vydať o tom osvedčenie (správu audítora) a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za to odplatu (v súlade so Zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audíte a dohľade nad výkonom auditu a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami /ISA/).
Suma *180,00 €
Dátum uzavretia 18.05.2013
Dátum zverejnenia20.05.2013
Meno zmluvnej stranyDOMINANT AUDIT s.r.o.
Adresa zmluvnej stranyJ.Zemana 99,911 01 Trenčín
IČO zmluvnej strany43869653
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostom obce - Jozef Pastír (trvale bytom 94614 Lipové č.d.8)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH