Aktuálny čas: 15:02:06; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Dohoda medzi UPSVaR-om a obcou Lipové o aktivačnej činnosti
Typzmluva
NázovDohoda medzi UPSVaR-om a obcou Lipové o aktivačnej činnosti
Číslo zmluvy1224/2014-000
PredmetPredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Suma *0,00 €
Dátum uzavretia 02.01.2015
Dátum zverejnenia02.01.2015
Meno zmluvnej stranyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Adresa zmluvnej stranyNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno
IČO zmluvnej strany37961195
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH