Aktuálny čas: 15:11:39; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Poistná zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
Typzmluva
NázovPoistná zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
Číslo zmluvy0040/2015-000
PredmetTouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec.
Suma *45,50 €
Dátum uzavretia 01.01.2015
Dátum zverejnenia01.01.2015
Meno zmluvnej stranyKOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Adresa zmluvnej stranyŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO zmluvnej strany31595545
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH