Aktuálny čas: 15:21:46; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Poistná zmluva o úrazovom poistení poberateľov dávky v hmotnej núdzi
Typzmluva
NázovPoistná zmluva o úrazovom poistení poberateľov dávky v hmotnej núdzi
Číslo zmluvy1225/2014-000
PredmetTouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, resp. ako osôb pre výkon prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie, na základe dohody.
Suma *32,50 €
Dátum uzavretia 31.12.2014
Dátum zverejnenia31.12.2014
Meno zmluvnej stranyKOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Adresa zmluvnej stranyŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO zmluvnej strany31595545
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH