Aktuálny čas: 14:23:55; Pondelok 6.júla 2020

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o zmluve Dohoda č. 14/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Typzmluva
NázovDohoda č. 14/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Číslo zmluvy0317/2015-000
PredmetDohoda č. 14/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 7 uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.04.2015 do 30.09.2015 (príspevok z ÚPSVaR v sume 95 % na celkovú cenu práce t.j. 10230,36 € a príspevok z ÚPSVaR na náradie a ochran
Suma *-538,44 €
Dátum uzavretia 27.03.2015
Dátum zverejnenia27.03.2015
Meno zmluvnej stranyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Adresa zmluvnej stranyNám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno
IČO zmluvnej strany30794536
ObjednávateľObec Lipové, Lipové 59, 94614, IČO: 00306541; zastúpená starostkou obce - Dáša Kovácsová (trvale bytom 94614 Lipové č.d.52)
Skenikona súboru vo formáte PDF


* Uvedená cena je vrátane DPH