Aktuálny čas: 09:02:59; Streda 27.mája 2020

Podrobnosti o žiadosti o výrub

Podrobnosti o žiadosti číslo 765/2019-002
Číslo spisu765/2019-002
Dátum podania18.09.2019
Dátum zverejnenia18.09.2019
Meno žiadateľaRoman Fábrik a manželka Anikó Fábriková Mayerová
Adresa žiadateľaLipové 27, 946 14 Zemianska Olča
Predmet konaniaŽiadosť o výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Popis konaniaŽiadosť o výrub 4 ks drevín – 1 ks čerešňa, 3 ks smrek s priemerom kmeňov v tom istom poradí 150, 120, 75, 103 cm vo výške 1,30 bm
Dotknuté územieParcela KN-C 90/2 na LV 197 zastavané plochy a nádvoria pred domom č. 27 (pre 1 ks čerešňa), Parcela KN-C 96/1 na LV 53 zastavané plochy a nádvoria pri dome č. 27 všetko v k.ú. Lipové v intraviláne obce Lipové
Dôvod podaniaVýrub chorej a nerodiacej čerešne s dobou výsadby 1966 – umiestnené v obecnej aleji a chorých a nevhodne umiestených 3 ks smrekov – vlastná výsadba
LehotaDo 15 dní odo dňa zverejnenia 18. septembra 2019, t.j. do 03. októbra 2019
Termín ústneho pojednávania a obhliadky04. októbra 2019 o 10:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Lipovom
Tlačivo žiadostiikona súboru vo formáte PDF