Aktuálny čas: 16:09:21; Streda 23.októbra 2019

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ