Aktuálny čas: 07:27:22; Streda 17.júla 2019
nadpis s erbom

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ