Aktuálny čas: 19:24:06; Štvrtok 20.júna 2019
nadpis s erbom

Verejné obstarávanie


Dňa 3.12.2015 nadobudol účinnosť zákono č. 343 z roku 2015 (ikona súboru vo formáte PDF 1,46 MB) o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie náležitosti verejného obstarávania (najmä pre oblasť stavebných prác) sú upravené zákonom č. 25 z roku 2006 (ikona súboru vo formáte PDF 314 KB).