Aktuálny čas: 03:09:25; Sobota 26.septembra 2020

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do VÚC 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 166/2017  (ikona súboru vo formáte PDF 128 KB) Z. z. z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Deň volieb určil na sobotu 4. novembra 2017.
Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014  (ikona súboru vo formáte PDF 901 KB) Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na https://www.volbysr.sk/sk/data01.html