Aktuálny čas: 04:27:28; Sobota 26.septembra 2020

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 28/2019  (ikona súboru vo formáte PDF 143kB ) Z. z. zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu.
Deň konania volieb určil na sobotu 25. mája 2019.
Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 ikona súboru vo formáte PDF (900kB)   Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na http://www.volbysr.sk/sk/index.html