Aktuálny čas: 04:50:31; Sobota 26.septembra 2020

Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do NR-SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. z 12. novembra 2015  (ikona súboru vo formáte PDF 27kB ) vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.
Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ikona súboru vo formáte RTF 457kB ).
Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na http://volbysr.sk/