Aktuálny čas: 05:05:17; Sobota 26.septembra 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do NR-SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. novembra 2019  (ikona súboru vo formáte PDF 143kB ) vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň konania volieb určil na sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ikona súboru vo formáte PDF 936kB ).
Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na http://volbysr.sk/