Aktuálny čas: 02:49:35; Sobota 26.septembra 2020

Referendum 2015

Referendum 2015

Referendum 2015

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014  (ikona súboru vo formáte PDF 29kB ) Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa vykoná v súlade so zákonom č. 564/1992 ikona súboru vo formáte PDF (75kB)   Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.


Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk