Aktuálny čas: 23:50:36; Štvrtok 24.septembra 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 176)
zobrazujem záznamy: 1 - 20
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
OcÚ Li 0771/2020-001 KozmluvaZmluva o nájme nebytových priestorovEva TóthováLipové 94, 946 14 Zemianska Olča-20,00 € / deň24.09.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0729/2020-001 KozmluvaZmluva o nájme nebytových priestorovDaniela SzabóováLipové 94, 946 14 Zemianska Olča-150,00 € / deň24.08.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0721/2020-001 KozmluvaZmluva o nájme nebytových priestorovZuzana BorsanyiováMlynský rad 95, 946 14 Zemianska Olča-100,00 € / deň18.08.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0696/2020-001 KozmluvaHudobné vystúpenie skupiny ŠtarkJUDr. Ján ŠtarkChalúpkova 7, 942 01 Šurany500,00 €24.07.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0656/2020-011 KozmluvaDodanie a montáž okienLíder okno s.r.o.Darányiho 201/11, 945 01 Komárno3376,37 €26.06.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0569/2020-001 BezmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava9,75 €22.04.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0153/2020-005 KozmluvaKúpno-predajná zmluva: Kovács - pôdaMilan Kovács, rod. KovácsCyprichova 2475/12, 831 54 Bratislava - Rača-114,00 €25.05.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0151/2020-001 KozmluvaÚrazové poistenie účastníkov programu "Pomôž svojej obci"Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava36,00 €24.02.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0109/2020-001 KozmluvaVýstavba autobusových zastávok v obci LipovéM-Wood Slovakia s.r.o.Dunajská 43, 946 19 Číčov5208,00 €04.02.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0096/2020-004 KozmluvaDohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Pomôž svojej obci“Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno-1035,00 €20.02.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0032/2020-011 KozmluvaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pre WiFi)Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - sprostredkovateľský orgánStefánikova 15, 811 05 Bratislava-15000,00 €15.01.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0016/2020-002 KozmluvaZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov - MASMiestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROVKlížska Nemá 52, 946 20 Klížska Nemá173,00 €10.03.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0014/2020-002 KododatokDodatok č. 9 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámkypodľa faktúry09.07.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0014/2020-001 KododatokDodatok č. 8 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky160,80 € / mesiac10.01.2020ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0010/2020-003 KozmluvaPredaj pozemkov A.CserepesovejAngelika Cserepesová, rod. SzászováJúliusa Lőrincza 2135/10, 929 01 Dunajská Streda-1596,00 €07.01.2020ikona súboru vo formáte PDF
0872/2019-001zmluvaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej službyDisig, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava111,60 €17.12.2019ikona súboru vo formáte PDF
0854/2019-001zmluvaZmluva o bežnom účte na dotácieVÚB, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 250,00 €28.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0824/2019-001dodatokDodatok č.3 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným staveb.odpadom a objemným odpadomFCC Slovensko, s.r.o.Bratislavská 16, 900 51 Zohor4063,79 € / rok19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0811/2019-001zmluvaDohoda s ÚPSVaR-om č. 19/14/012/28 o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €29.10.2019ikona súboru vo formáte PDF
0807/2019-002zmluvaČinnosť kultúrnej komisie - slávnostný obed Jubilanti 2019MEGART, a.s. Zemianska OlčaKolárovská 786, 946 14 Zemianska Olčapodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF