Aktuálny čas: 02:10:12; Utorok 22.októbra 2019

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 154)
zobrazujem záznamy: 1 - 20
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0241/2018-001zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO)Anna HockováChlumeckého 5, 821 03 Bratislava0,00 €02.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0240/2018-001zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práciAnna HockováChlumeckého 5, 821 03 Bratislava0,00 €02.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
1041/2016-000zmluvaPripojenie do internetuAP-Netline, s.r.o.Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča1,00 €16.08.2016ikona súboru vo formáte PDF
0915/2013-000dodatokDodatok č.1 k Zmluve číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorenej podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky46,80 € / mesiac22.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
1186/2014-000dodatokDodatok č.2 k Zmluve číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorenej podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky49,20 € / mesiac02.01.2015ikona súboru vo formáte PDF
1339/2015-000dodatokDodatok č. 3 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažska 2, 940 14 Nové Zámky52,80 € / mesiac08.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
0003/2017-000dodatokDodatok č. 4 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky52,80 € / mesiac09.01.2017ikona súboru vo formáte PDF
0005/2018-001dodatokDodatok č. 5 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky 52,80 € / mesiac05.01.2018ikona súboru vo formáte PDF
0005/2018-003dodatokDodatok č. 6 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky152,40 € / mesiac14.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0005/2018-005dodatokDodatok č. 7 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky156,00 € / mesiac21.12.2018ikona súboru vo formáte PDF
0268/2018-002zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom (Asseco Solutions, a.s.)Asseco Solutions, a.s.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava0,00 €25.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
1372/2015-000zmluvaZmluva č. ZLP-2016-1256 o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest na rok 2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €10.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
0238/2016-003dodatokDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k lnformačnému systému DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €12.10.2016ikona súboru vo formáte PDF
0106/2018-001dodatokVšeobecné zmluvné podmienky pre DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €07.02.2018ikona súboru vo formáte PDF
0106/2018-002dodatokGDPR pre DCOM (doplnenie prílohy)DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €27.04.2018ikona súboru vo formáte PDF
1090/2015-000zmluvaZmluva o pripojení k informačnému systému DataCentrum elektronizácie úzmenje samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €30.10.2015ikona súboru vo formáte PDF
0665/2018-007zmluvaPredaj pôdyDenisa Károlyi r. RybárováJarná 49/27, 946 14 Zemianska Olča-1650,00 €14.11.2018ikona súboru vo formáte PDF
0072/2019-014dodatokDodatok č.1 k zmluve o predaji pôdy Denise KárolyiDenisa Károlyi r. RybárováJarná 49/27, 946 14 Zemianska Olča0,00 €13.02.2019ikona súboru vo formáte PDF
0607/2013-000zmluvaZmluva o audítorskom overeníDOMINANT AUDIT s.r.o.J.Zemana 99,911 01 Trenčín180,00 €20.05.2013ikona súboru vo formáte PDF
0767/2018-001zmluvaAuditorská zmluvaDOMINANT AUDIT s.r.o.J. Zemana 99, 911 01 Trenčín240,00 €19.10.2018ikona súboru vo formáte PDF