Aktuálny čas: 03:24:20; Piatok 30.októbra 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 180)
zobrazujem záznamy: 1 - 20
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0726/2017-002zmluva"Volebné" infotabule + madláImrich Nagy - CSUMILipové 56, 946 14 Zemianska Olča335,00 €23.09.2017ikona súboru vo formáte PDF
1409/2015-000zmluvaAktualizácia a údržba obecného webuRudolf GruberHaburská 89/35, 821 01 Bratislava 150,00 € / rok23.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1410/2015-000zmluvaAktualizácia a údržba obecného webuRudolf GruberHaburská 89/35, 821 01 Bratislava150,00 € / rok23.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1235/2016-000zmluvaAktualizácia a údržba obecného webuRudolf GruberHaburská 89/35, 821 01 Bratislava150,00 € / rok19.12.2016ikona súboru vo formáte PDF
0949/2016-000zmluvaArboristické práce - ošetrenie platana ("javor")Zelinky, s.r.o.Fudekova 4, 851 03 Bratislava440,00 €13.07.2016ikona súboru vo formáte PDF
1105/2011-000zmluvaAudit účtovnej závierky za rok 2010Ing. Jozef SzekeresJeruzálemská 39, Nové Zámky216,00 €23.11.2011ikona súboru vo formáte PDF
0840/2012-000zmluvaAudit účtovnej závierky za rok 2011Ing. Jozef SzekeresJeruzálemská 39, Nové Zámky216,00 €25.09.2012ikona súboru vo formáte PDF
0767/2018-001zmluvaAuditorská zmluvaDOMINANT AUDIT s.r.o.J. Zemana 99, 911 01 Trenčín240,00 €19.10.2018ikona súboru vo formáte PDF
0807/2019-002zmluvaČinnosť kultúrnej komisie - slávnostný obed Jubilanti 2019MEGART, a.s. Zemianska OlčaKolárovská 786, 946 14 Zemianska Olčapodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0858/2017-001zmluvaDarovacia zmluvaPierott, n.o.Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov50,00 €28.12.2017ikona súboru vo formáte PDF
0302/2019-001zmluvaDarovacia zmluva - PierottPierott, n.o.Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov50,00 €02.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0652/2018-001zmluvaDodanie + montáž plastových okien a doplnkovLíder okno s.r.o.Darányiho 201/11, 945 01 Komárno4292,40 €13.07.2018ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0656/2020-011 KozmluvaDodanie a montáž okienLíder okno s.r.o.Darányiho 201/11, 945 01 Komárno3376,37 €26.06.2020ikona súboru vo formáte PDF
0952/2016-000zmluvaDodanie sadeníc stromčekovGreen Galerry s.r.o.Ružová 177/10, 932 01 Veľký Meder2258,64 €13.07.2016ikona súboru vo formáte PDF
0238/2016-003dodatokDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k lnformačnému systému DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €12.10.2016ikona súboru vo formáte PDF
0618/2018-003dodatokDodatok č. 1 - Prenájom obchodného priestoru (Abrhámová)Viera ÁbrahámováŠkolská 247/11, 946 14 Zemianska Olča-70,00 € / mesiac04.01.2019ikona súboru vo formáte PDF
0024/2016-000dodatokDodatok č. 1 k dohode č. 20/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest znevýhodnených UoZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno-1192,00 €12.01.2016ikona súboru vo formáte PDF
1339/2015-000dodatokDodatok č. 3 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažska 2, 940 14 Nové Zámky52,80 € / mesiac08.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
0003/2017-000dodatokDodatok č. 4 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky52,80 € / mesiac09.01.2017ikona súboru vo formáte PDF
0005/2018-001dodatokDodatok č. 5 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky 52,80 € / mesiac05.01.2018ikona súboru vo formáte PDF