Aktuálny čas: 02:35:18; Piatok 30.októbra 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 180)
zobrazujem záznamy: 1 - 20
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0010/2002-001zmluvaZmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu.A.S.A. Slovensko spol. s r. o.Bratislavská 18, 900 51 Zohorpodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0920/2016-000zmluvaZmluva o zbere použitých textílii, odevov a obuviJURAJ KUNAK s.r.o.Kopčianska 16, 851 01 Bratislava0,00 €29.07.2016ikona súboru vo formáte PDF
0899/2016-000zmluvaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovNATUR-PACK, a.s.Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava0,00 €30.06.2016ikona súboru vo formáte PDF
0772/2014-000zmluvaZmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1413500009-PVOZápadoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava0,00 €08.07.2014ikona súboru vo formáte PDF
1186/2015-000zmluvaZmluva o uzavretí budúcej zmluvyNATUR-PACK, a.s.Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava0,00 €09.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1400/2015-000zmluvaZmluva o uverejnení inzercieMEDIATEL spol. s r.o.Miletičova 21, 821 08 Bratislava60,00 €21.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
0098/2017-000zmluvaZmluva o uložení komunálneho odpaduKomunálna spoločnosť, s.r.o.Ul. Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy0,00 €08.02.2017ikona súboru vo formáte PDF
0268/2018-002zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom (Asseco Solutions, a.s.)Asseco Solutions, a.s.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava0,00 €25.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0241/2018-001zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO)Anna HockováChlumeckého 5, 821 03 Bratislava0,00 €02.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0240/2018-001zmluvaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práciAnna HockováChlumeckého 5, 821 03 Bratislava0,00 €02.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0961/2013-000zmluvaZmluva o spolupráci pri zbere starého šatstvaJozef HladíkRovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava0,00 €13.11.2013ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0016/2020-002 KozmluvaZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov - MASMiestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROVKlížska Nemá 52, 946 20 Klížska Nemá173,00 €10.03.2020ikona súboru vo formáte PDF
1137/2016-002zmluvaZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkovKolozsnéma n.o.Kližská Nemá č. 52, 946 20 Kližská Nemá631,90 €21.10.2016ikona súboru vo formáte PDF
0257/2017-000zmluvaZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkovObec Kližská Nemá946 19 Kližská nemá č. 5256,50 €26.07.2017ikona súboru vo formáte PDF
1090/2015-000zmluvaZmluva o pripojení k informačnému systému DataCentrum elektronizácie úzmenje samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €30.10.2015ikona súboru vo formáte PDF
0267/2018-001zmluvaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovTOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava0,00 €21.05.2018ikona súboru vo formáte PDF
0221/2017-000zmluvaZmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava1,00 €07.04.2017ikona súboru vo formáte PDF
0872/2019-001zmluvaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej službyDisig, a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava111,60 €17.12.2019ikona súboru vo formáte PDF
OcÚ Li 0032/2020-011 KozmluvaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (pre WiFi)Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - sprostredkovateľský orgánStefánikova 15, 811 05 Bratislava-15000,00 €15.01.2020ikona súboru vo formáte PDF
0928/2013-000zmluvaZmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a verejného rozhlasuFy. BenedekPetöfiho č. 62, 94619 Čičov0,00 €28.10.2013ikona súboru vo formáte PDF