Aktuálny čas: 02:32:22; Piatok 30.októbra 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 180)
zobrazujem záznamy: 21 - 40
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0854/2019-001zmluvaZmluva o bežnom účte na dotácieVÚB, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 250,00 €28.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0824/2019-001dodatokDodatok č.3 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným staveb.odpadom a objemným odpadomFCC Slovensko, s.r.o.Bratislavská 16, 900 51 Zohor4063,79 € / rok19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0811/2019-001zmluvaDohoda s ÚPSVaR-om č. 19/14/012/28 o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €29.10.2019ikona súboru vo formáte PDF
0807/2019-002zmluvaČinnosť kultúrnej komisie - slávnostný obed Jubilanti 2019MEGART, a.s. Zemianska OlčaKolárovská 786, 946 14 Zemianska Olčapodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0807/2019-001zmluvaStravovanieMEGART, a.s. Zemianska OlčaKolárovská 786, 946 14 Zemianska Olča141,00 €28.10.2019ikona súboru vo formáte PDF
0806/2019-001zmluvaDohoda s ÚPSVaR-om č. 19/14/010/48 o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €28.10.2019ikona súboru vo formáte PDF
0709/2019-001zmluvaPoistenie malotraktoraGenerali Poisťovňa, a. s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava90,63 € / rok07.08.2019ikona súboru vo formáte PDF
0706/2019-005zmluvaOchrana oznamovateľov protispoločenskej činnostiosobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 040 01 Košice144,00 € / rok15.08.2019ikona súboru vo formáte PDF
0613/2019-001zmluvaPlávajúca podlaha do zasadačky OcÚImrich Nagy - CsumiLipové 56, 946 14 Zemianska Olča390,00 €20.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0374/2019-006zmluvaDotácia od NSK - Leto v LipovomNitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra-800,00 €08.07.2019ikona súboru vo formáte PDF
0329/2019-005zmluvaDotácia od NSK - v zdravom tele zdravý duchNitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra-800,00 €09.07.2019ikona súboru vo formáte PDF
0328/2019-003zmluvaDotácia od NSK - Tradície a zaujímavosti obce LipovéNitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra-800,00 €28.06.2019ikona súboru vo formáte PDF
0302/2019-001zmluvaDarovacia zmluva - PierottPierott, n.o.Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov50,00 €02.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0300/2019-001zmluvaDohoda na MOSÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €02.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0299/2019-001zmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Štefánikova 17, 811 05 Bratislava9,75 €02.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0294/2019-002zmluvaDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno-3157,83 €29.05.2019ikona súboru vo formáte PDF
0290/2019-001zmluvaZmluva o bežnom účte pre Sociálny fondVÚB, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 250,00 €25.04.2019ikona súboru vo formáte PDF
0289/2019-011zmluvaZmluva o bežnom účteVÚB, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 250,00 €25.04.2019ikona súboru vo formáte PDF
0259/2019-002zmluvaPríspevok na podporu rozvoja zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno-3157,83 €24.04.2019ikona súboru vo formáte PDF
0072/2019-014dodatokDodatok č.1 k zmluve o predaji pôdy Denise KárolyiDenisa Károlyi r. RybárováJarná 49/27, 946 14 Zemianska Olča0,00 €13.02.2019ikona súboru vo formáte PDF