Aktuálny čas: 12:54:51; Piatok 28.februára 2020

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1697)
zobrazujem záznamy: 1301 - 1320
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
142/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava13,85 €04.09.2013 ---
141/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava6,94 €04.09.2013 ---
140/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava44,78 €04.09.2013 ---
139/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava34,99 €04.09.2013 ---
138/2013faktúraZa odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 155,00 €02.09.2013 ---
137/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.08.2013 ---
136/2013faktúraVyúčtovanie spotreby elektrickej energieZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1-200,68 €22.08.2013 ---
135/2013faktúraOdvoz separovaného odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €13.08.2013 ---
134/2013faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €12.08.2013 ---
133/2013faktúraOprava miestneho rozhlasu a výmena svietidielFY BENEDEK KarolPetofiho 62/4, 946 19 Číčov522,32 €12.08.2013 ---
132/2013faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy65,17 €12.08.2013 ---
131/2013faktúraVstupná tabuľaJozef Smrhola - OLYMPMadarovská 145, 935 87 Santovka252,89 €09.08.2013 ---
130/2013faktúraNákup vecných darov a hygienyckých potriebSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča47,56 €07.08.2013 ---
129/2013faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 08/2013ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1556,33 €07.08.2013 ---
128/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava4,86 €05.08.2013 ---
127/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava12,79 €05.08.2013 ---
126/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava6,94 €05.08.2013 ---
125/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava35,95 €05.08.2013 ---
124/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava35,23 €05.08.2013 ---
123/2013faktúraZa odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 127,00 €02.08.2013 ---