Aktuálny čas: 19:54:12; Sobota 24.októbra 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 179)
zobrazujem záznamy: 161 - 179
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0928/2013-000zmluvaZmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a verejného rozhlasuFy. BenedekPetöfiho č. 62, 94619 Čičov0,00 €28.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0919/2013-000zmluvaOdkúpenie pozemku parcelné číslo 28/2 k.ú. LipovéIng. Ján Ondrejička a RNDr. Anna OndrejíčkováDubová 1597/5, Veľký Meder a Pod Rovnicami 7, Bratislava64,68 €24.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0915/2013-000dodatokDodatok č.1 k Zmluve číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorenej podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky46,80 € / mesiac22.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0862/2013-000zmluvaZmluva č. 4/40903860 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácieZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, OZ Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno0,00 €09.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0861/2013-000zmluvaZmluva č. 4/4090380 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácieZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, OZ Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno0,00 €09.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0860/2013-000zmluvaZmluva č. 4/40930010 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácieZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, OZ Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno0,00 €09.10.2013ikona súboru vo formáte PDF
0696/2013-000dodatokOznámenie o zmene názvu Slovenskej autobusovej dopravy Nové Zámky, a.s. na ARRIVA Nové Zámky, a.s.Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť Považská 2, 940 14 Nové Zámky0,00 €03.07.2013ikona súboru vo formáte PDF
0974/2012-000zmluvaTelefónne pevné pripojenie Orange Slovensko, a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava3,36 €03.12.2012ikona súboru vo formáte PDF
0944/2012-000zmluvaZmluva číslo 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401414 uzatvorená podľa §22 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej dopraveSlovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažská 2, 940 14 Nové Zámky44,40 € / mesiac20.11.2012ikona súboru vo formáte PDF
0840/2012-000zmluvaAudit účtovnej závierky za rok 2011Ing. Jozef SzekeresJeruzálemská 39, Nové Zámky216,00 €25.09.2012ikona súboru vo formáte PDF
0193/2012-000zmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava3,25 €29.03.2012ikona súboru vo formáte PDF
0187/2012-000zmluvaDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €29.02.2012ikona súboru vo formáte PDF
1105/2011-000zmluvaAudit účtovnej závierky za rok 2010Ing. Jozef SzekeresJeruzálemská 39, Nové Zámky216,00 €23.11.2011ikona súboru vo formáte PDF
0824/2011-000zmluvaInternetové pripojenie - program služby MI NEOB3Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava23,99 €14.07.2011ikona súboru vo formáte PDF
0378/2011-000zmluvaOdpredaj pozemkov na parcele 640 k.ú. LipovéObec Lipové ; zastúpená starostom obce - Jozef Pastír (trvale bytom 94614 Lipové č.d.8)Lipové 59, 94614-1744,00 €22.03.2011ikona súboru vo formáte PDF
0317/2011-000zmluvaZabezpečovanie poskytovania stravovaniaVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava6,00 €17.02.2011ikona súboru vo formáte PDF
0283/2011-000zmluvaPoskytovanie informácií o grantových projektoch v rámci SRSAMNET, informačný systém samosprávyHviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce32,86 €03.02.2011ikona súboru vo formáte PDF
0110/2003-001dodatokDodatok č.1 k zmluve o zhodnotení a zneškodnení odpadu.A.S.A. Slovensko spol. s r. o.Bratislavská 18, 900 51 Zohorpodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF
0010/2002-001zmluvaZmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu.A.S.A. Slovensko spol. s r. o.Bratislavská 18, 900 51 Zohorpodľa faktúry19.11.2019ikona súboru vo formáte PDF