Aktuálny čas: 14:46:16; Streda 12.augusta 2020

Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy  (počet zmlúv: 173)
zobrazujem záznamy: 121 - 140
Číslo Zmluvy Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
0375/2016-001dodatokDodatok k zmluve o nájmeSilvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča0,00 €10.01.2017ikona súboru vo formáte PDF
0375/2016-000zmluvaZmluva o nájme Silvia Válek - INTERNETTOŽelezničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča-600,00 €18.04.2016ikona súboru vo formáte PDF
0293/2016-000zmluvaOdmena výkonným umelcomSLOVGRAMJakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava38,50 €31.03.2016ikona súboru vo formáte PDF
0241/2016-025zmluvaDotácia v rámci programu obnovy dedinySlovenská agentúra životného prostrediaTajovského 28, 975 90 Banská Bystrica-5000,00 €13.10.2016ikona súboru vo formáte PDF
0238/2016-003dodatokDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k lnformačnému systému DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €12.10.2016ikona súboru vo formáte PDF
0024/2016-000dodatokDodatok č. 1 k dohode č. 20/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest znevýhodnených UoZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno-1192,00 €12.01.2016ikona súboru vo formáte PDF
1410/2015-000zmluvaAktualizácia a údržba obecného webuRudolf GruberHaburská 89/35, 821 01 Bratislava150,00 € / rok23.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1409/2015-000zmluvaAktualizácia a údržba obecného webuRudolf GruberHaburská 89/35, 821 01 Bratislava 150,00 € / rok23.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1400/2015-000zmluvaZmluva o uverejnení inzercieMEDIATEL spol. s r.o.Miletičova 21, 821 08 Bratislava60,00 €21.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1372/2015-000zmluvaZmluva č. ZLP-2016-1256 o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest na rok 2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €10.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1339/2015-000dodatokDodatok č. 3 k Zmluve č. 16/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 401 414 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopraveARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosťPovažska 2, 940 14 Nové Zámky52,80 € / mesiac08.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1338/2015-000zmluvaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o.Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava396,00 €08.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1335/2015-000zmluvaDohoda č. 20/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest znevýhodnených UoZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno-1192,00 €04.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1294/2015-000zmluvaDohoda č. 15/14/010/48 uzatvorená podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNámestie M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno0,00 €04.11.2015ikona súboru vo formáte PDF
1186/2015-000zmluvaZmluva o uzavretí budúcej zmluvyNATUR-PACK, a.s.Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava0,00 €09.12.2015ikona súboru vo formáte PDF
1090/2015-000zmluvaZmluva o pripojení k informačnému systému DataCentrum elektronizácie úzmenje samosprávy Slovenska (DEUS)Kýčerského 5, 811 05 Bratislava0,00 €30.10.2015ikona súboru vo formáte PDF
0956/2015-000zmluvaDohoda č. 21268-1/2015-KN o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovSociálna poisťovňa, Ul. 29, augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, pobočka KomárnoPetőfiho 7, 945 01 Komárno0,00 €15.07.2015ikona súboru vo formáte PDF
0422/2015-000zmluvaProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce LipovéRegionálna rozvojová agentúra KomárnoNádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno500,00 €27.04.2015ikona súboru vo formáte PDF
0317/2015-000zmluvaDohoda č. 14/2015/§54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KomárnoNám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno-538,44 €27.03.2015ikona súboru vo formáte PDF
0048/2015-000zmluvaDohoda medzi obcou Lipové a obcou Zemianska OlčaObec Zemianska Olča, zastúpená starostom obce Gustávom MagyaricsomObecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča 0,00 €12.01.2015ikona súboru vo formáte PDF