Aktuálny čas: 21:23:17; Streda 15.júla 2020

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ