Aktuálny čas: 09:54:32; Piatok 21.februára 2020

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ