Aktuálny čas: 09:09:40; Štvrtok 1.októbra 2020

Pozvánky

Pozvánky

Momentálne sa nebude konať zasadnutie OcÚ