Aktuálny čas: 12:32:41; Nedeľa 23.februára 2020

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 3)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 10)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresný úrad Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredieZáverečné stanovisko k strategickému dokumentu : Plán udržateľnej mobility NSK22.01.2020OcÚ Li 55/2020-009 Koikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoVtáčia chrípka10.01.2020OcÚ Li 21/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 202009.01.2020OcÚ Li 019/2020-003 Koikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPlán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 202018.12.2019OcÚ Li 870/2019-001 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na delegovanie do okrskovej volebnej komisie18.11.2019839/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov11.11.201961/2019-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou30.10.2019814/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
osobnyudaj.sk, s.r.o.Oznam o ochrane osobných údajov02.05.2019303/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na orez (resp. výrub)24.01.2019061/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF