Aktuálny čas: 15:28:55; Streda 8.apríla 2020

Úradná tabuľaÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 3)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 28)
Oznamovateľ Názov Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresný úrad KomárnoZrušenie úradných hodín 8. a 9.4. na OÚ Komárno07.04.2020OcÚ Li 249/2020-002 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad vlády Slovenskej republikyUznesenie vlády SR - obmedzenie pohybu počas Veľkej Noci 202007.04.2020OcÚ Li 209/2020-003 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce07.04.2020OcÚ Li 153/2020-004 Koikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárneOznámenie o zrušení stránkových hodín na úseku dokladov a evidencií počas Veľkej Noci 202007.04.2020OcÚ Li 249/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyOpatrenia pre prevádzku zariadení školského stravovania06.04.2020OcÚ Li 202/2020-015 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyOtvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární v nedeľu 30.03.2020OcÚ Li 202/2020-014 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyUzatvorenie maloobchodných prevádzok + režimové opatrenia30.03.2020OcÚ Li 202/2020-013 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyPovinné zatvorenie obchodov v nedeľu - sanitárny deň26.03.2020OcÚ Li 202/2020-011 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyDočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb26.03.2020OcÚ Li 202/2020-012 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyPovinnosť nosiť rúška26.03.2020OcÚ Li 202/2020-010 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyZákaz organizovať a usporadúvat' hromadné podujatia26.03.2020OcÚ Li 202/2020-009 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyKaranténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR19.03.2020OcÚ Li 202 /2020-007 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad vlády Slovenskej republikyRozšírenie núdzového stavu19.03.2020OcÚ Li 209/2020-002 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyUsmernenie HH SR - 5. aktualizácia19.03.2020 OcÚ Li 202/2020-008 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyZmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia17.03.2020OcÚ Li 202/2020-006 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia16.03.2020OcÚ Li 202/2020-005 Beikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéUpravené stránkové hodiny OcÚ + kontakty16.03.2020 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárneOpatrenia na úseku dokladov13.03.2020OcÚ Li 214/2020-002 Beikona súboru vo formáte PDF
Odbor krízového riadenia - Okresný úrad KomárnoDôležité informácie pre občanov a podnikateľov - klientské centrum13.03.2020OcÚ Li 214/2020-001 Be ikona súboru vo formáte PDF
Odbor krízového riadenia - Okresný úrad KomárnoUznesenie vlády SR - vyhlásenie mimoriadnej situácie12.03.2020OcÚ Li 209/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
Odbor krízového riadenia - Okresný úrad KomárnoVýzva na obmedzenie návštev klientskych centier11.03.2020OcÚ Li 202/2020-004 Beikona súboru vo formáte PDF
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyUsmernenie HH SR pre verejnosť_COVID-19_karanténa10.03.2020OcÚ Li 202/2020-003 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyVyhláška o zákaze hromadných podujatí10.03.2020OcÚ Li 202/2020-002 Beikona súboru vo formáte PDF
ÚPSVaR KomárnoOpatrenia UPSVaR-u proti šíreniu koronavírusu10.03.2020OcÚ Li 201/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyVyhláška o izolácii v domácom prostredí10.03.2020OcÚ Li 202/2020-001 Be ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneOpatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi09.03.2020OcÚ Li 180/2020-001 Beikona súboru vo formáte PDF
osobnyudaj.sk, s.r.o.Oznam o ochrane osobných údajov02.05.2019303/2019-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVerejná vyhláška - trvalé označenie psa/psov transponderom25.09.2018730/2018-001ikona súboru vo formáte PDF